NOVINKY

31.5.2019

Letní sezóna zahájena

Vážení hosté, dne 31.5. jsme zahájili letní sezónu. Těšíme se na Vás


>>
16.4.2019

Velikonoce

Vážení hosté, využijte stále dobré sněhové podmínky a přijeďte na Velikonoce. Zůstává několik málo posledních pokojů, tak neváhejte. Vleky jsou v provozu, sjezdovky kvalitně upraveny a na běžkách si užijete upravenou trasu Ovčárna-Švýcárna-Praděd. Vaše Kurzovní


>>
2.12.2018

Zimní sezóna zahájena

Vážení hosté, od 1.12. jsme v plném provozu. V provozní pauze jsme pro Vás přichystali výraznou změnu na výčepu a dopřejete si u nás české zlato Pilsner Urquell v podobě klasické hladinky, šnyta a mlíka čepovaných z kohoutů Baroko. Těšíme se na Vás


>>
VŠECHNY NOVINKY

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás, jako naše hosty, informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost WACHAL MORAVIA s.r.o., se sídlem Kozomínská 646/6, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119591, IČO: 60747099 (dále “My”).

Jaké údaje o Vás zpracováváme a proč?

Abychom Vám mohli řádně poskytnout služby našeho hotelu na nejvyšší úrovni, a zároveň, abychom splnili všechny legislativní požadavky, můžeme o Vás zpracovávat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, národnost, e-mail, telefon, informace o kreditní kartě, datum pobytu.

Komu Vaše údaje předáváme?

S Vašimi údaji se může seznámit náš zpracovatel účetní agendy na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Dále Vaše údaje předáváme cizinecké policii, Obecnímu úřadu Loučná nad Desnou, a pokud si objednáte některou z námi nabízených služeb, tak také jejímu poskytovateli, tedy např. provozovatelům taxislužby či cestovním kancelářím, které pro Vás zajistí Vámi vybraný výlet.

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu Vašeho pobytu a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy, respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv, tedy po dobu běhu promlčecích lhůt.

Cookies

Abychom zajistili bezvadné fungování webových stránek, využíváme na našich stránkách cookies. Pro účely systémové správy můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Samozřejmě striktně řídíme přístupová oprávnění, a to jak na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti. Pravidelné také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Právo na opravu nepřesných údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů tam, kde je to oprávněné a možné
  • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením
  • Právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně
  • Právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš legitimní zájem. Společnost přestane zpracovávat Vaše údaje, ledaže bude mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků
  • Pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu sekretariat@wachal.cz, případně písemně na adresu našeho sídla adresované „k rukám bezpečnostního manažera“.